Lào tiếp tục đóng các cửa khẩu với Việt Nam đến ngày 17-5

1 month ago 18
TTO - Chính phủ Lào tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ đến ngày 17-5. Hàng hóa được phép qua lại nhưng phải chấp hành các quy trình và hướng dẫn tại cửa khẩu quốc tế.
Read Entire Article