'Trung Quốc không cần ăn cắp dữ liệu vắcxin', ông Trump: 'Có gì mới không?'

1 month ago 19
TTO - Phía Mỹ sắp đưa ra cảnh báo về việc các tin tặc Trung Quốc tìm cách đánh cắp dữ liệu nghiên cứu của Washington về phát triển vắcxin phòng COVID-19. Báo Trung Quốc phản bác ngay: 'Bắc Kinh dẫn đầu, không cần đi ăn cắp!'.
Read Entire Article